ACT voor diëtisten training

De diëtist is dé professional die coacht en behandelt op het gebied van voeding (FOOD), leefstijl en gedragsverandering (ACT). 

Praktisch


Een diëtist is geen psycholoog, geen gewichtsconsulent, maar uniek. Met ACT als gedragsveranderingsmethode naast onze uitgebreide voedingskennis, onderscheiden wij ons duidelijk van andere professionals bij de behandeling van gedragsgerelateerde voedingsproblematiek, zoals overgewicht en obesitas. Als diëtist met veel ervaring, sociale wetenschapper en ACT-trainer beschik ik over alle ingrediënten om jou de tools de geven die je kunt gebruiken in jouw praktijk. ACT is niet voorbehouden aan psychologen, integendeel....álle disciplines in de zorg hebben ACT als methode ontdekt. Bij ons allemaal staat de cliënt centraal, bij alle disciplines vanuit de eigen invalshoek. 


Cliënt centraal

Het gaat erom de cliënt te leren de regie te pakken over zijn of haar eigen gedrag aan de hand van wat de cliënt écht belangrijk vindt in zijn of haar leven. Hoe hangt voeding en gezondheid hiermee samen? Alle BRAVO-factoren kunnen hierbij aan bod komen. 


Inhoud en doel training

Kennismaken met de zes zuilen van de hexaflex waarop ACT is gebaseerd door zelf actief te ervaren wat de zuilen betekenen, leren werken met de matrix, oefenen met metaforen om daarna alle kennis en vaardigheiden toe te passen in de eigen praktijk. Ik werk met het boek van Gijs Jansen Time to ACT (Bol.com). Elk hoofdstuk behandelt één zuil. Alleen door zelf te oefenen en de methode écht in te laten dalen zul je de vaardigheden ontwikkelen om de tools goed toe te passen in de praktijk. Het is hetzelfde als met dansen: je kunt de passen leren, maar écht goed dansen leer je door te oefenen in de praktijk!

ACT=Doen!