Wie ben ik?

Van waar kom ik...

In 1986 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik kon direct beginnen als diëtist in de buitendienst bij een bedrijf voor zuigelingenvoeding. Daar bleek mijn hart niet te liggen. Ik ben dan ook redelijk snel bij Het Lorentz Ziekenhuis in Zeist aan de slag gegaan. Dat beviel wél. Ik wilde meer het gevoel krijgen iets voor mijn medemens te betekenen. Later ben ik mijn werk in het ziekenhuis, vanuit de behoefte aan meer diepgang, gaan combineren met de studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Daarnaast gaf ik ook les aan verpleegkundigen in opleiding. Na de studie afgerond te hebben ben ik  begonnen als staffunctionaris bij het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Ik heb daar de trainingen Intercollegiale toetsing gegeven, casuïstiek,- en intervisie begeleid en visitaties opgezet en uitgevoerd bij diverse paramedische beroepsgroepen. Na een verhuizing ben ik weer als diëtist  en kwaliteitsfunctionaris aan de slag gegaan in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Na 10 jaar, in 2011, besloot ik om voor mezelf te beginnen in de eerste lijn met als aandachtsgebied overgewicht en emotie-eten zie: www.dietiekopmaat.nl. 

Daarnaast besloot ik om een actieve rol binnen het KDOO (netwerk van de NVD: Kenniscentrum Diëtisten voor Overgewicht en Obesitas) te gaan spelen met een aantal inspirerende collega's. Bij de Hogeschool Avans Plus geef ik les aan praktijkondersteuners over voeding bij Diabetes en CVRM.

Waarom ACT?

De afgelopen jaren ben ik zoekende geweest naar allerlei manieren om grip te krijgen op gedragsverandering in combinatie met de juiste voeding en leefstijl.  Van NLP, tot haptonomie, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, motivational Interviewing; ik combineerde van alles met elkaar. Toen kwam ik in aanraking met ACT via Joanna Kortink en haar training Uit de Ban van Emotie-eten. Haar methode sprak mij direct aan, maar ik vond het wel erg gecompliceerd voor cliënten en veel tijd kosten binnen de diëtistenpraktijk. Ik ervoer het als een nieuwe methode naast de andere methodes. Haar visie dat voeding=gedrag en dat ook allerlei andere voedingscoaches dat zouden kunnen vond ik een typische psychologen-uitspraak. In mijn latere trainingen bij Dr.Heidi Stiegelis en Gijs Jansen (psycholoog en auteur van vele ACT boeken) vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Sindsdien is mijn werkwijze op ACT gebaseerd en "a way of life" geworden. Ik heb daarmee zulke positieve ervaringen opgedaan dat ik besloten heb deze kennis te delen met collega's.
ACT blijkt prima met haptonomie, NLP en Mindfulness te combineren en dat doe ik dan ook volop! ACT vormt juist een prachtige basis, de matrix geeft structuur en houvast en is uitermate geschikt voor diëtisten tijdens de behandeling.Neem gerust contact met mij op voor nadere informatie of om je op te geven:

Ismay Wiggers
tel: 06-42508939
factinpractice@gmail.com


zie www.kdoo.nl

ACT= gedrag+ de juiste voeding = diëtistenwerk!

Vanuit het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas zijn we voortdurend bezig om de kennis van de diëtist in de eerste lijn te verbeteren. ACT in combinatie met de nieuwste vakinhoudelijke kennis laten we samenvallen bij de casuïstiek/intervisie. Hier kan de vertaalslag naar de praktijk bij uitstek worden besproken. Een prachtig kwaliteitsinstrument van diëtisten voor diëtisten georganiseerd vanuit een netwerk van de NVD. Zo tillen we elkaar op een "hoger" niveau!

Time to ACT!