Overige trainingen

In company of andere locatie geregeld door groep uit bepaalde regio

  • aantal  deelnemers in overleg
  • data in overleg
  • aantal deelnemers  8-10 (of in overleg)
  • zelf boeken aanschaffen Gijs Jansen Time to ACT


Voorwaarden: geschikte ruimte en aanwezigheid beamer of ander beeldscherm en whiteboard of flapover

Terugkomdag op basis van casuistiek/intervisie

Na de 2-daagse hebben de meeste deelnemers behoefte om -na enige tijd te hebben geoefend- nog eens bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen en de stof globaal te herhalen.


Doel van de dag is om stof te herhalen en uit te breiden (o.a. ACT in groepen). D.m.v. casuïstiek en intervisie worden alle zuilen herhaald en verdiept en oefen je verder met metaforen.

Opzet van de dag:

  • In de ochtend: a.d.h.v. ervaringen worden de zuilen herhaald en verdiept. 
  • Bijzondere aandacht voor ACT in groepen (nieuw)
  • In de middag: bespreken 3 casussen 
  • data in overleg


Iedereen levert 2 weken van te voren per email een casus in, daarvan worden er 3 besproken. De niet besproken casussen worden apart van feedback voorzien.

De notulen dienen desgewenst door een van de deelnemers (in goed overleg) te worden gemaakt (want ik kan helaas niet én begeleiden én notuleren)

De ervaring leert dat dit een fijne herhaling is die,  na enige tijd zelf oefenen,  antwoorden geeft op vragen die zijn ontstaan in de praktijk. ACT leer je door te doen en door steeds meer te verdiepen. Op deze dag kun je  een flinke stap verder komen. Eigenlijk een must na de basistraining.

Accreditatie: 7 punten voor KP

Open inschrijving
terugkomdag op basis van intervisie/casuïstiek: 
datum: (zie bijscholingskalender KP)  

maandag 3 april 2023 in Utrecht 


Incompany worden data voor intervisie/casuïstiek in overleg gepland.

Een groep kan ook intervisie online aanvragen. 


Instapvoorwaarden: 
ACT training bij Factinpractice of elders (minimaal 2 dagen) gevolgd hebben.  

Ook via het KDOO kunnen casuïstiek-besprekingen worden aangeboden. Zie www.kdoo.nl

Persoonlijke begeleiding 

Op verzoek kan een casus 1:1 worden besproken, telefonisch of via Face-time. Ook bestaat de mogelijkheid dat ik op locatie mee kijk om een cliëntengesprek(-ken)  te evalueren.