Verdiepingsdag op basis van casuïstiek/intervisie

Na de 2-daagse hebben de meeste deelnemers behoefte om -na enige tijd te hebben geoefend- nog eens bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen en de stof globaal te herhalen.

Doel van de dag is om stof te herhalen en uit te breiden (o.a. ACT in groepen). D.m.v. casuïstiek en intervisie worden alle zuilen herhaald en verdiept en oefen je verder met metaforen.

De ervaring leert dat dit een fijne herhaling is die,  na enige tijd zelf oefenen,  antwoorden geeft op vragen die zijn ontstaan in de praktijk. ACT leer je door te doen en door steeds meer te verdiepen. Op deze dag kun je  een flinke stap verder komen. Eigenlijk een must na de basistraining.

?

Data

  • 18 oktober 2024
?

Kosten

  • € 175,– pp. KDOOlid
    € 195,- pp. NIET-KDOO lid
  • bij voldoende inschrijvingen.
  • Incompany: € 1450,- (max 10 personen)

(excl. btw en reiskosten)

Wat kun je van de training verwachten?

Inhoud van de dag:

  • In de ochtend: a.d.h.v. ervaringen worden de zuilen herhaald en verdiept.
  • Desgewenst aandacht voor ACT in groepen (nieuw)
  • In de middag: bespreken 3-4 casussen

Iedere deelnemer levert 2 weken van te voren per email een casus in, daarvan worden er 3-4 besproken. De niet besproken casussen worden apart van feedback voorzien.

Open inschrijving terugkomdag op basis van intervisie/casuïstiek
Incompany: data in overleg vast te leggen
Online: Een groep kan ook intervisie online aanvragen.

Instapvoorwaarden: 
ACT training bij Factinpractice of elders (minimaal 2 dagen) gevolgd hebben.  

Accreditatie: 7 punten voor het KP (diëtisten) bij-en nascholing. Overige casuïstiek kan uiteraard apart worden ingediend/ onder casuïstiek of intercollegiale consultatie.

Wil je écht jezelf met ACT verbeteren?
Geef het de tijd. Bij een verdiepingsdag worden ervaringen uitgewisseld en dieper op de stof  ingegaan aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Dan vallen de puzzelstukjes meestal helemaal op z’n plaats! Er zijn geregeld groepen diëtisten die mij uitnodigen om zo’n dag (op locatie) te doen en voor individuele deelnemers wordt er geregeld een terugkomdag georganiseerd. Zo’n extra dag, na opgedane ervaring, blijkt een heel goede formule.

Persoonlijke begeleiding 

Op verzoek kan een casus 1:1 worden besproken, telefonisch of via Face-time. Ook bestaat de mogelijkheid dat ik op locatie mee kijk om een cliëntengesprek(-ken)  te evalueren.

?

Kosten

Hier hanteer ik een uurtarief van €95,- ex btw en evt. reiskosten.

(excl. btw en reiskosten)